Avdelningschef gata och trafik Lunds kommun

Utveckling - Hållbarhet - Framtidsfokus

Vi söker en Avdelningschef gata och trafik till Tekniska förvaltningen i Lunds kommun, som proaktivt kan leda det hållbara utvecklingsarbetet inom avdelningen. Lunds kommun ligger i framkant avseende flera av avdelningens områden. Det gäller främst hållbart resande, trygghet, cykel, samt kollektivtrafik, i samverkan med Skånetrafiken. Lund kommun har stora ambitioner och utvecklas kontinuerligt för att för att behålla denna position.

Uppdraget

Avdelningschef gata och trafik ingår i Tekniska förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till Teknisk direktör. Totalt arbetar ca 25 personer med fyra  direktrapporterande enhetschefer (Trafik och mobilitet, Väg och drift, Färdtjänst, Parkering och tillstånd). Avdelningschefen ingår i Tekniska förvaltningens ledningsgrupp.

Avdelningschef gata och trafik arbetar utifrån kommunens vision och övergripande strategier. Du förväntas generellt vara en strategisk kraft i diskussioner som avser utveckling av hela den Tekniska förvaltningen och relaterade frågor. Ansvaret innefattar att leda och utveckla avdelningens arbete avseende måluppfyllelse i enlighet med fullmäktiges och nämndens uppdrag. Det omfattar även ansvar för budget och resultat samt att uppsatta mål nås inom givna ekonomiska ramar.

Det finns i kommunen flera pågående och kommande samhällsbyggnadsprojekt där gata och trafik medverkar. Lund växer och man gör en tydlig förflyttning från småstad till storstad. Nya stadsdelar växer fram och samarbetet med övriga förvaltningar utvecklas och arbetsformerna förändras. Avdelningen gata och trafik har en viktig del i detta arbete. Kommunikation såväl internt som externt ut mot medborgarna är ett annat fokuserat område för att skapa goda samarbeten och förståelse för verksamheten. Samarbetet med övriga avdelningar, förvaltningar, kommunala bolag, regionala aktörer med flera är centralt för rollen. Avdelningschef gata och trafik är uppdaterad avseende forskning och utveckling, innovation och omvärldsbevakning och ser detta som en naturlig del av rollen.

Kravprofil

Du är en erfaren ledare med ett positivt och inkluderande förhållningssätt avseende kontakter och samverkan såväl internt med förvaltningens övriga avdelningar som externt gentemot övriga förvaltningar, bolag och myndigheter. Erfarenhet av att ha arbetat som chef över chefer i större, komplex verksamhet med fullt chefsansvar inklusive arbetsmiljö och budgetansvar liksom relevant universitetsutbildning är krav för rollen. Rätt person har bred kompetens inom samhällsbyggnadsområdet och är van vid att leda en kunskapsorganisation. 

Vi söker dig med erfarenhet av att företräda en verksamhet och av att arbeta i ett politiskt gränssnitt, med förmåga att hantera det med omsorg och integritet. Du skapar genom ditt ledarskap förutsättningar för motivation, engagemang, trygghet och arbetsglädje gentemot medarbetarna. Med mod, integritet och engagemang har du förmågan att utmana för att skapa utrymme för förändring.

Du erbjuds genom den här rollen en möjligheterna att göra skillnad och bidra till kommunens utvecklingsresa. Lunds kommuns höga ambitioner inom det hållbarhetsområdet kommer i hög grad att innefatta Avdelningen gata- och trafik. Uppdraget är tydligt framåtriktat med många kontaktytor och dynamik i ett gränssnitt med många dimensioner och perspektiv.  

Välkommen till Lunds kommun!

För en inledande konfidentiell kontakt samt ytterligare information är du välkommen att kontakta vår konsult Anne Barbosa vid People Impact, som hjälper oss i denna rekrytering, telefon 040- 35 48 88 anne.barbosa@peopleimpact.se

Din ansökan vill vi ha senast den 10 maj

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. 

Tekniska förvaltningen ansvarar för att utveckla och sköta kommunens park-, natur- och skogsområden, gator, torg, gång- och cykelvägar och broar. Förvaltningen ansvarar även  för kommunens markreserv: från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för såväl verksamhets- som bostadsändamål.

Lund har positionerat sig som en attraktiv kommun inom flera områden, något man vill fortsätta utveckla för att ligga i framkant. Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat och kommunen är en av nio kommuner som har skrivit på ett klimatkontrakt med ambitionen att bli en av 100 städer i Europa när det gäller att uppnå klimatneutralitet 2030. www.lund.se

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor