Digital Business Partner till Kraftringen

Förändringsledning - Digital utveckling

Digital utveckling är sedan den 1 april 2020 ett nytt verksamhetsområde inom Kraftringen-koncernen. Med ansvar för samordning och leverans av hela koncernens digitala roadmap, vilket sker tillsammans med övriga affärsområden och verksamheter. Digital utveckling består av IT drift och modern workplace, IT säkerhet och verksamhetslösningar (utveckling, arkitektur, system mm). Nya förmågor avseende data/AI, Cloud/integrationer, analys, businessdesign, infrastruktur mm ska förstärkas och adderas.

Digital utveckling är ett affärskritiskt och strategiskt viktigt område för Kraftringen som i sin framtidsstrategi identifierar digitalisering som ett av de viktigaste utvecklingsområdena. Vi söker nu till ledningsgruppen för digital utveckling en Digital Business Partner (DBP) som tillsammans med ett eller flera affärsområden eller verksamhetsområden kan ta ett helhetsgrepp, samordna och leda aktiviteterna i den digitala omställningen. Det gäller allt från design, resurser, budget, tidplaner, kommunikation samt självklart också leverans, tillsammans med dina kollegor på digital utveckling.

Som DBP blir du den självklara IT-bryggan till koncernens program och projektverksamhet där du tillsammans med ledningen på digital utveckling löpande utvecklar koncernens samlade digitala förflyttning. Du blir en viktig del i Kraftringens övergripande strategi och en nyckelspelare i att driva igenom effektiviserings- och digitaliseringsprojekt. Du arbetar i team med andra DBP, digital ledning och andra roller inom området, kopplat till projekt, och på så sätt driver du utveckling av funktionalitet, projekt och systemstöd. Ett annat viktigt långsiktigt uppdrag för DBP är att följa energibranschens utveckling och dess digitala trender. Vi söker dig med ett genuint intresse för omvärldsbevakning för att kontinuerligt förstå marknadens förändrade förutsättningar och vad kunderna efterfrågar.

DBP har förmåga att engagera andra i att lyssna på idéer och kan på ett enkelt, pedagogiskt och säljande sätt presentera komplexa sammanhang. Arbetssättet är möjlighetsstyrt, teamorienterat och präglat av ett öppet och pro-aktivt synsätt till utveckling. Rätt person är kreativ samt utvecklings- och lösningsorienterad med bibehållet fokus på uppdraget och kostnadseffektiva lösningar.

För att lyckas krävs en utvecklad analytisk förståelse och intresse för finansiella flöden, automatisering, effektivisering och digitala möjligheter. Vi söker dig med gedigen erfarenhet av projektledning av komplexa digitala IT och verksamhetsprojekt kopplade till verksamhetens beställare samt interna och externa integrationer. Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet inom relevant område med budget och resultatansvar för projekt.

Du har vana av att arbeta med utveckling tillsammans med kollegor och systemleverantörer. Du har erfarenhet och dokumenterat goda resultat av att framgångsrikt leda och slutföra förändringsprojekt inom ett företags verksamhet med digitalisering som huvudfokus. Rätt person har erfarenhet av digital businessdesign, ledning av workshops samt har ansvarat för framtagande och genomförande av digitala strategier, roadmaps och planer samt är bekväm med att göra presentationer inför ledningsgrupper.

Du har troligen erfarenhet från konsultarbete eller företagsinternt utvecklingsarbete där du lett digital strategi, businessdesign eller komplexa digitala projekt. Har du erfarenhet av att arbeta efter en övergripande projektmodell från förstudie till färdig leverans samt uppföljning av effektmål är det en fördel. Erfarenhet från energibranschen är en fördel. Du har relevant högskoleutbildning gärna med inslag av IT, data, system och/eller projektledning.

Kraftringen erbjuder ett spännande digitalt förändringsledaruppdrag för dig som motiveras av variationen i att pendla mellan övergripande strategiska sammanhang och att gå ner i detaljer samt leda människor och projekt.

Välkommen till Kraftringen!

Din ansökan vill ha senast den 15/8 För ytterligare information samt frågor är du välkommen att kontakta Anne Barbosa vid People Impact som hjälper oss i denna rekrytering, telefon 040-35 48 88.


Kraftringen har en viktig samhällsbärande roll genom att säkerställa hållbar och leveranssäker energi i sin region. Kraftringen är också en lokal möjliggörare av initiativ kring hållbarhet och kundnära energilösningar, som hjälper ägarkommunerna att nå sina hållbarhetsmål. Verksamheten bedrivs inom de flesta delarna av energimarknaden, dock i huvudsak inom eldistribution, energihandel och slutkundsförsäljning av el och fjärrvärme/kyla. Kraftringen bedriver också energihandel, entreprenadverksamhet inom elkraft, belysning och energitjänster, distribution och handel med gas, datakommunikation (fiber och datacenter) samt försäljning av fordonsbränsle (fordonsgas, elbilsladdning) och mikroproduktion (solceller, batterilagring). Kraftringens huvudkontor ligger i Lund och merparten av verksamheten finns i Lund, Lomma, Eslöv, Hörby och Södra Sandby. Företaget omsätter ca 3,4 Miljarder SEK och antalet anställda uppgår till 500.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor