Renhållningsdirektör Lunds renhållningsverk

Ledarskap – Innovation- Hållbarhet

Uppdraget

Renhållningsverket i Lunds kommun är en egen förvaltning och Renhållningsdirektören har fullt verksamhetsansvar. Vi söker en chef som med ett gott ledarskap och energi tar ansvar för verksamheten och tillsammans med förtroendevalda driver den fortsatta utvecklingen med tydliga mål och höga ambitioner framåt. Renhållningsdirektören rapporterar till nämnden – renhållningsstyrelsen och ingår i kommunens ledningsgrupp som leds av kommundirektören. Rollen som Renhållningsdirektör är såväl strategisk som operativ och man ska kunna röra sig naturligt däremellan. Det övergripande handlar om att optimera produktionen, modernisera verksamheten och organisationen, samt driva och utveckla arbetet med ett gemensamt och hållbart Lund.

Renhållningsverket har under lång tid varit proaktiva i sitt innovativa utvecklingsarbete inom flera områden, och man har fortsatt höga ambitioner om att ligga i framkant både då det gäller tekniska innovationer och till exempel inom rådgivning gentemot fastighetsägare och hushåll. Renhållningsverket har ett välutvecklat miljö- och hållbarhetsarbete och vi söker dig som proaktivt, innovativt och med en hög serviceambition kan leda det hållbara utvecklingsarbetet.

Renhållningsverket har ca 100 medarbetare med två direktrapporterande verksamhetschefer inom drift respektive administration. Driften innehåller fyra enheter varav tre enheter hanterar renhållnings­verkets kärnuppdrag, dvs. hanterar avfall och utför renhållning. Den fjärde enheten är en serviceverksamhet till övriga enheter nämligen verksamhetens fordonsverkstad. Administrationen består av två enheter. Staben, med ekonomi, HR, kommunikation, IT, nämndadministration och kvalitets- och miljö­frågor. Den andra enheten består av kundtjänst och rådgivning.

Renhållningsverket är ISO-certifierat gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För att bibehålla certifieringen behöver ett ständigt utvecklingsarbete ske. Renhållningsdirektörens uppdrag blir också att förstärka och koppla renhållningsverket till övrigt miljö- och hållbarhetsarbete i kommunen.

Kravprofil

Du är en erfaren och stabil ledare med ett positivt och inkluderande förhållningssätt avseende kontakter och samverkan, såväl internt med övriga förvaltningar som externt gentemot övriga kommunala bolag och andra intressenter. Du har erfarenhet av att ha arbetat som chef över chefer i större verksamhet inriktad mot teknik och/eller hållbarhet och miljö med fullt chefsansvar, inklusive arbetsmiljöfrågor. Högskoleutbildning är ett krav för rollen. Rätt person är intresserad av innovationer och nytänkande, och har bred kompetens inom relevant område gärna kopplat till produktion och produktionslogistik. Renhållningsverket är en taxefinansierad, transaktions tät verksamhet och erfarenhet inom det området samt tidigare erfarenhet från avfallsbranschen är en fördel.

Vi söker dig som har kunskap och ett genuint intresse för cirkulär resurshantering samt hållbarhets- och miljöfrågor. Rätt person har arbetat med koppling till offentlig verksamhet och är van vid att driva utveckling och förändringsledning.

Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för motivation, engagemang, trygghet och arbetsglädje. Vill du anta utmaningen ”Att gå från sopbransch till hållbarhetsbransch” och att bidra till utvecklingen mot Sveriges bästa renhållningsverksamhet, då ser vi fram emot din intresseanmälan.

Välkommen till Lunds kommun!

För en inledande konfidentiell kontakt samt ytterligare information är du välkommen att kontakta Anne Barbosa vid People Impact, som hjälper oss i denna rekrytering,

telefon 040- 35 48 88

Din ansökan vill vi ha senast den 25 juni

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? www.lund.se  Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö och klimat. Lunds kommun är en av nio kommuner som har skrivit på ett klimatkontrakt med ambitionen att bli en av 100 städer i Europa när det gäller att uppnå klimatneutralitet 2030.

Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är serviceinriktad och erbjuder kunderna miljöanpassade helhetslösningar inom återvinning och avfallshantering. Renhållningsverket i Lunds kommun har under många år varit proaktiva i sitt arbete och är en av de ledande kommunala avfallsverksamheterna i Sverige. Det finns exempelvis ett system under mark där man suger upp avfallet (Brunnshög). Lunds renhållningsverk tog fram kombitunnan (4-fack) till hushåll, vilket blivit en succé och som många andra kommuner har infört. Man har även tagit fram den kon­verterade el-sopbil som lanserades sent 2019, den första av sitt slag i Sverige. Miljö, hållbarhet och kvalité är ledstjärnor i arbetet och ledningssystemet är certifierat enligt ISO 14 001, ISO 9001 och OSHAS 18001. www.lund.se/bygga-bo--miljo/lunds-renhallningsverk

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor