Kundansvarig till Nordr - Region Syd

Våra nyproducerade bostäder - du bidrar till kundens positiva upplevelse!

Service - Proaktivitet - Samordning

Nordr är inne i en tillväxtfas. En bolags- och organisationsförändring samt ny ägarstruktur under 2020, har skapat goda förutsättningar för fortsatt framgång. Till Region Syd (med placering i Malmö) söker vi nu ytterligare en Kundansvarig för nyproducerade bostäder, som kan bidra till utvecklingen. Rollen rapporterar till Nordrs Kundchef, som finns i Malmö.

Kundansvarigs huvuduppdrag är att säkerställa en för kunden positiv kundupplevelse genom kundresan, från köp fram till två år efter inflyttning.

Ansvar omfattar:

  • alla de aktiviteter kunden deltar i från köp, så att dessa blir positiva upplevelser för kunden
  • budgetansvar, kostnadskontroll och administration av kundaktiviteter, som rapporteras till projektansvarig
  • att bidra med kunskaper kring vad kunder efterfrågar redan i tidiga skeden när produkten formas
  • att tillsammans med projektansvarig, säkerställa att projektet fokuserar på kundnöjdhet
  • uppföljning och erfarenhetsåterföring av kundernas upplevelse utmed hela kundresan

I rollen som Kundansvarig har du kundens perspektiv som utgångspunkt och är en viktig länk mellan kunden och projektet. Du skapar personlig kontakt med kunderna och därmed goda kundrelationer, för att på så sätt kunna leverera såväl service och stöd som trygghet genom hela förloppet. Du säkerställer kundperspektivet i projektorganisationen, med inställningen ”tillsammans”. Det finns inget ”vi och dom” i Nordrs sätt att arbeta, utan man försöker utifrån olika perspektiv tänka samspel, där alla intressenter har samma övergripande mål.

Utifrån kundens behov och förväntningar planerar du aktiviteter och events, som du följer upp. Arbetet förutsätter ett strukturerat arbetssätt och god planeringsförmåga, utifrån Nordrs processer och verksamhetssystem. Det övergripande syftet med rollen är, att skapa goda kundrelationer och på detta sätt kunna leverera såväl service och stöd som trygghet genom hela kundresan.

Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning som exempelvis fastighetsmäklare, fastighetsföretagande eller inom service management. Du har tidigare arbetat utifrån kundresan i försäljning av nyproducerade bostäder och är därmed väl bekant med aktuella avtal, tillträden, besiktningsrutiner, garantivillkor och brf-relaterade frågor. Din erfarenhet inkluderar budget- och kostnadsansvar samt vana att planera, strukturera, genomföra och följa upp kundevents. Du har tidigare arbetat i digitala verktyg för tillvalsprocess, eller liknande. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.

Vi erbjuder dig att bli del av ett ”nytt” företag med 20 års erfarenhet! Läs mer om Nordrs aktuella bostadsprojekt på www.nordr.se.

Välkommen med din ansökan i form av CV samt personligt brev snarast, dock senast den 9 augusti. Har du frågor är du välkommen att kontakta Boel Lundell hos People Impact 0708- 41 70 40, som assisterar oss i denna rekrytering.

--------------------------------------------------------------------

Nordr är en av Skandinaviens största fastighetsutvecklare och är tidigare Veidekke Eiendom. Nordr ägs av ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS – som köpt Veidekke Eiendomsverksamheten i både Norge och Sverige. Företaget befinner sig nu i ett mycket intressant läge, där köpet kan ses som ett viktigt steg för bolagets långsiktiga utveckling. Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger är några av de städer Nordr har haft möjlighet att sätta positiva landmärken på. Läs mer på www.nordr.com/sv.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor