Kommundirektör till Burlövs kommun

Spännande ledaruppdrag till en kommun i stark tillväxt!

Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.

Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv? Vi erbjuder ett spännande ledaruppdrag i en kommun i förändring.

Välkommen att kontakta oss!

Uppdraget

Med sitt centrala läge i Öresundsregionen är kommunen en attraktiv plats att leva och arbeta i. För att möta tillväxten behöver kommunens samtliga verksamheter samverka och tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för en god välfärd och service.

Kommundirektören skapar såväl organisatoriska som ekonomiska och kvalitetsmässiga förutsättningar för att hantera tillväxten på ett klokt och effektivt sätt, för att nå hög kvalitet, god effektivitet och bästa möjliga resultat. I uppdraget lägger vi stor vikt vid såväl extern som intern samverkan. Tillsammans i kommunen, regionen och med externa aktörer möter vi morgondagen.

Kommundirektören är även förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen, samt VD för koncernbolaget Skärfläckan. Rollen är bred och Kommundirektören verkar genom den centrala kommunledningsgruppen samt genom sin förvaltningsledningsgrupp. I dagsläget rapporterar nio chefer samt sex stabspersoner direkt till Kommundirektören.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har framgångsrik ledarerfarenhet på högre ledningsnivå i en politiskt styrd organisation och därmed dokumenterad erfarenhet av rådgivning till, och dialog med, den politiska ledningen.

Rätt person har relevant akademisk utbildning och flerårig erfarenhet av kommunal förvaltningsledning. Vi söker dig som motiveras av att utifrån ett helhetsperspektiv leda mot resultat, med en stark drivkraft i att utveckla människor och organisation mot en vision och uppsatta mål i en politiskt styrd organisation. Vi förutsätter att du har ett starkt engagemang för kommunens samtliga verksamhetsområden och motiveras av att vara en samlande, tydlig kraft och förebild för kommunens tjänstemän. Du motiveras av att få vara med och förverkliga Burlöv kommuns tillväxtresa.

Som ledare är du trygg och prestigelös. Du har ett nära ledarskap där du bygger relationerna såväl extern som internt och du verkar med motivation och inspiration i organisationen. I din kommunikation är du öppen och lyhörd och besitter en beslutsmässighet som du på ett tydligt sätt kommunicerar. Du är en självklar bärare av vår värdegrund och arbetar för vår attraktivitet, dels som kommun och dels som arbetsgivare.

Du har god strategisk och operativ förmåga och kan röra dig mellan dessa nivåer på ett naturligt sätt.  Du arbetar utifrån kommunen som helhet och utvecklingen av denna, för att möta morgondagen i vår kommun!

Vi erbjuder dig ett uppdrag som kommer kännetecknas av en ny vision, Vision 2040, arbete med nya målområden, koncernutveckling, en stark organisationskultur där vi arbetar tillsammans för våra medborgare och näringsliv i vår kommun där tillväxten präglar vår vardag!


Vill du ha ytterligare information om rollen eller om du inledningsvis vill ta en konfidentiell kontakt är du välkommen att kontakta Boel Lundell på telefon 0708-41 70 40, boel.lundell@peopleimpact.se. Din intresseanmälan vill vi ha senast den 9 augusti. 

Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se. 

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor