Planchef till Lomma kommun

Expansion - Utveckling - Ledarskap

Planchef till Lomma kommun

Expansiva Lomma kommun erbjuder ett spännande ledaruppdrag med stora möjligheter att påverka inom stadsbyggnadsområdet de kommande åren. Vi söker en drivande, resultatinriktad planchef som vill vara med och lyfta samhällsbyggnadsfrågorna till nästa nivå.

Rollen är bred och innefattar många olika kompetenser och verksamhetsområden. Lomma kommun har en tydlig ambition att ta nästa steg i den fysiska utvecklingen. Kommunens strategiska geografiska kustläge mellan Malmö och Lund, närheten till Köpenhamn, byggande av nya järnvägsstationer, nya bostadsområden och en generellt offensiv inriktning på samhällsbyggnadsområdet är spännande utmaningar framåt. Vi söker en engagerad ledare med erfarenhet av att driva utvecklingsarbete.

Som Planchef rapporterar du till förvaltningschefen och blir en nyckelperson i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp. Tillsammans med övriga avdelningschefer och politiska företrädare bidrar du till att ständigt utveckla kommunen i syfte att nå hög kvalitet, god effektivitet och bästa möjliga resultat.

Totalt arbetar 10 personer på planavdelningen. Inom avdelningen finns alla tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen samlade i form av översiktsplanering, miljöstrategiskt arbete, detaljplanering, bostadsplanering, statistik och prognoser, kollektivtrafik, klimatanpassning samt naturvård. Medarbetarna är samhällsplanerare, planarkitekter, miljöstrateger samt stadsarkitekt.

Vi söker dig med tidigare erfarenhet av att leda en specialistorganisation. Du är en lagspelare som vill  leda mot resultat och har en stark drivkraft i att utveckla människor och organisation mot en vision och uppsatta mål, samt verka i en politiskt styrd organisation. Du har en för rollen relevant högskoleutbildning samt erfarenhet från en liknande roll med budget- och personalansvar. Vi söker dig med erfarenhet av att pro-aktivt arbeta och genomföra projekt, samt driva utvecklings-, resultat- och effektiviseringsarbete. Du förväntas samspela tätt med alla avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen men också med kommunens andra ansvarsområden. Samhällsbyggnadsprocessen är teamwork, samarbete, ledarskap och kommunikation samt förmåga att skapa ett gott arbetsklimat är nyckelfaktorer för rollen.

Vill du ha ytterligare information om rollen eller om du inledningsvis vill ta en konfidentiell första kontakt är du välkommen att kontakta Anne Barbosa som är vår konsult i detta uppdrag. Telefon 040- 35 48 88.

Din intresseanmälan vill vi ha senast den 15 augusti

Välkommen till Lomma!

Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och har en lång vacker kuststräcka. Kommunen har ca 24 000 invånare. Närheten till havet, den höga kvaliteten på skola och barnomsorg samt mycket goda boendemiljöer präglar kommunen. Allt arbete bedrivs med Lommaborna i fokus. Vår värdegrund utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar. Genom att leva värdegrunden har vi goda förutsättningar att känna glädje och engagemang för vårt arbete och kommunens invånare. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor