Konsult med inriktning Markåtkomstförhandling till Svefa Stockholm

Svefa expanderar och stärker nu sitt konsultteam i hela landet inom affärsområde Skog & Lantbruk. Aktuell placeringsort för denna tjänst är Stockholm (för region Mitt)

Som konsult hos oss på Svefa arbetar du som vår kunds förlängda arm och varvar specialistkunskap med förmågan att analysera och driva förhandlingar och projekt för att uppnå det resultat som kunden önskar. Du ansvarar för egna kunduppdrag och deltar också som teammedlem i större uppdrag. Den absoluta majoriteten av uppdragen kommer från offentlig verksamhet. Nationella ramavtal utgör en affärsmässig bas och utifrån dessa bearbetas marknaden lokalt. 

Den huvudsakliga kunden är Naturvårdsverket, som anlitar oss i markförhandlingsfrågor i samband med bildning av Naturreservat. Markintrångsfrågor aktualiseras även i en mängd andra situationer, som exempelvis i samband med nybyggnation och/eller förändrad sträckning av vägar och järnvägar samt när kraft- eller vattenledningar ska byggas. Som konsult på Svefa anlitas du då av exempelvis kommuner, kommunala bolag och Trafikverket för att sköta kontakten mellan huvudmannen och de markägare som påverkas. 

Kunden är ofta professionell och kunnig som beställare. Arbetet som konsult och rådgivare kräver struktur, tålamod, kommunikation och en god förmåga att kunna sammanföra olika intressen - det vill säga ett lösningsorienterat fokus. Kunden kan också ha betydligt mindre kunskaper inom det fastighetsrättsliga området och det gäller därför att anpassa den egna insatsen efter kundens behov. Vad gäller markintrångsfrågor har vi väl utarbetade rutiner för processens gång. Du rapporterar till Affärschef för region Mitt. 

Vi söker dig som är civilingenjör inom lantmäteri (gärna med fördjupning inom fastighetsrätt), alternativt dig med högre skoglig utbildning som jägmästare eller skogsmästare. Du kan även ha annan akademisk utbildning som exempelvis jurist eller högskoleingenjör lantmäteri, i kombination med markförhandlingserfarenhet.

Du är senior och har ca 10 års erfarenhet inom relevanta områden. Det kan vara erfarenhet av arbete med mark- och exploateringsfrågor inom kommunal verksamhet, erfarenhet av arbete som Förrättningslantmätare inom Lantmäteriet eller en kombination av dessa. Du har förhandlingserfarenhet och kunskap om avtalsskrivande i förrättningssammanhang, alternativt markåtkomst rörande exempelvis infrastruktur.  

Hos oss jobbar branschens bästa konsulter där man gärna delar med sig av sin kompetens till varandra. Rollen är i stor utsträckning självständig och den erbjuder variation av arbetsuppgifter med hög grad av frihet under ansvar. Vi är ett värderingsstyrt företag och företagskulturen präglas av professionalism, kundfokus och hög integritet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som specialist och som affärskvinna/-man samt att du får tillgång till ett unikt nätverk i ett företag som har ambitionen att vara det skickligaste inom området.

Har du frågor är du välkommen att ringa Boel Lundell på telefon 0708-41 70 40.

Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 28 september.

--------------------------------------------------------------------------------------

Svefa är Sveriges största och mest heltäckande rådgivare vad gäller såväl specialistkompetens och expertis som strategisk rådgivning inom fastighetssektorn. 

Vårt löfte - ”Kompetens som får värden att växa” - bygger på mångsidig spetskompetens och kvalificerad rådgivning som tillför våra kunder ett tydligt värde. Vår verksamhet sträcker sig från Luleå i Norr till Malmö i Söder genom våra 18 kontor runt om i landet, och vi är verksamma inom åtta affärsområden (Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling, Transaktioner, Skog & Lantbruk, Värdering & Analys, Corporate Solutions, Förvaltningsrådgivning & Upphandling, Affärsstöd, Analys). Genom att samarbeta, vara pålitliga, lyhörda och att ha ett starkt engagemang skapar vi värde för våra kunder i hela landet. Läs mer på www.svefa.se

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor