Stadsarkitekt Klippans kommun

Ledarskap- Utveckling- Expansion

Stadsarkitekten leder plan- och byggavdelningen som är en avdelning inom Klippans kommunledningsförvaltning. Rollen rapporterar till kommundirektören. Stadsarkitekten är avdelningschef och har det övergripande ansvaret, inklusive verksamhets-, personal-, ekonomi- och budgetansvar. Avdelningen ansvarar för kommunens arbete med hela samhällsbyggnadskedjan, från översiktsplan via detaljplaner till bygglov och övrig myndighetsutövning inom området. Kommunen befinner sig i en spännande och expansiv fas med bostadsbyggande, företagsetableringar, kommunala byggprojekt, infrastrukturprojekt och andra utvecklingsprojekt. Nuvarande stadsarkitekt går i pension under hösten och vi söker nu hans efterträdare. 

Förutom stadsarkitekten arbetar 6 personer på avdelningen. I den relativt lilla kommunen kommer stadsarkitekten även att vara operativ inom något av områdena fysisk planering alternativt bygglov, beroende på kompetens och erfarenhet. Utifrån politiska mål och beslut, samt gällande lagstiftning, är uppdraget att driva och kvalitetssäkra verksamhetens arbete för att nå uppsatta mål. Vissa delar av arbetet ska ses över och moderniseras/digitaliseras/utvecklas.

Stadsarkitekten säkerställer att avdelningen har rätt kompetens för sitt uppdrag och förväntas entusiasmera, leda och utveckla medarbetarna samt skapa förutsättningar för ett gott resultat och god måluppfyllelse. Uppdraget innebär att i nära samarbete med övriga chefer inom kommunledningsförvaltningen samt andra förvaltningar, bidra till att utforma en gemensam plattform, som uppmuntrar till samverkan kring uppdraget. Arbetssättet ska präglas av nytänkande, samverkan, transparens och teamarbete. Tydliga och kommunicerade riktlinjer ska ligga till grund för arbetet. Vikten av helhetssyn och förmågan att skapa samsyn samt att arbeta tillitsbaserat understryks. Ett kommunikativt, informativt och pragmatiskt förhållningssätt önskas.

Vi söker dig med arkitekt- / planarkitektexamen från teknisk högskola eller likvärdig utbildning. Rätt person har ledarerfarenhet och gedigen kompetens inom området fysisk planeringsprocess inklusive tillämpning av PBL och annan relevant lagstiftning, liksom erfarenhet av bygglovshantering. Du drivs av att utveckla arbetssätt, samarbete och att i process med dina medarbetare omsätta de övergripande målen till realistiska planer för avdelningen och verksamhetsområdet. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att arbeta kommunikativt gentemot medborgare och företag.

Vi förväntar oss att du har ett genuint intresse för samhällsplanering och samhällsutveckling samt erfarenhet från relevant roll med ett politiskt gränssnitt. Du motiveras av att leda en verksamhet i utveckling och att bidra till att profilera Klippan som en attraktiv arbetsgivare. Ett stort intresse för att utveckla medarbetare parallellt med verksamhetsutveckling förväntas.

Vi erbjuder en spännande roll i en expansiv och framåtriktad kommun. Välkommen till Klippan!

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår rekryteringskonsult Anne Barbosa vid People Impact, som hjälper oss i detta uppdrag. 

040-35 48 88. Din ansökan vill ha senast den 10 september.


2020 fick Klippans kommun för tredje gången på sex år utmärkelsen ”Bästa näringslivstillväxt i Skåne”. Klippan är en kommun i utveckling där man tillsammans skapar livskvalitet. Här finns vacker natur runt knuten och samtidigt närhet till service, kultur, omsorg och skola. Det ursprungliga målet om 19 500 invånare år 2026 har omsatts till ett mer realistiskt, hanterligt och hållbart mål om minst 1% befolkningstillväxt per år. För att möta en ökad befolkningstillväxt vill kommunen skapa förutsättningar för dagens och morgondagens invånare i Klippan. I kommunen byggs nya bostäder och bostadsområden, företagande samt infrastruktur utvecklas ständigt och även vidareutveckling av skola och omsorg är på agendan. En ny grundskola, Kungsfiskareskolan, stod klar under våren 2021. Nya områden är planerade för villor och flerfamiljshus, där man erbjuder bostäder centralt eller närmre naturen. Man planerar också för en helt ny stadsdel i södra Klippan, vid sidan om området för Klippans bruk.

Vår inriktning och våra värderingar är kompassen i det dagliga arbetet och anger riktningen framåt för ett gemensamt "Vi i Klippan" där vi tillsammans hittar produktiva samarbeten och positiva lösningar som för utvecklingen framåt. - Vilja varandras framgång - Våga sticka ut - Kul i jobbet

www.klippan.se 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor