BUSINESS UNIT MANAGER - OMEXOM

Ledarskap - Totalentreprenader - Energidistribution

Business Unit Manager (BUM) Project South ingår i ledningsgruppen för affärsområde Syd och rapporterar till Affärsområdeschefen. Fullt budget- och resultatansvar för enheten med 18 personer ingår i uppdraget. BUM har ansvaret från den övergripande strategin, via taktiska planer, för att nå enhetens mål vilket omfattar såväl finansiella som operativa målsättningar. Enheten arbetar med utförande av totalentreprenader inom området energidistribution, vilket innebär nedgrävning av luftledningar, olika kabelprojekt, byte av nätstationer samt nyanslutning av kunder. Även ansvar för säkerställande av leverans, utförandeplanering, uppföljning och upphandling av underleverantörer ingår. Två större ramavtal med garanterade volymer är grunden i affärsenheten.

Vi söker en chef som med tydlighet, gott ledarskap och energi tar   ansvar för verksamheten och driver den fortsatta utvecklingen framåt, med tydliga mål, kundfokus och höga ambitioner. Förmågan att skapa förtroende gentemot kunderna för att vidareutveckla affären och att stärka Omexoms marknadsposition är en viktig del av uppdraget. Ett säljande och marknadsinriktat arbetssätt förväntas. Rollen är såväl operativ som strategisk, där det övergripande handlar om att optimera produktionen, och utveckla organisationen. Ett nära samarbete med övriga enheter samt med externa partners förväntas. Enheten har ansvar för viktiga kundavtal och behöver vidareutvecklas mot en högpresterande projektorganisation. Nyckelord i arbetssättet är att skapa engagemang, dialog, samverkan och helhetssyn.

Rätt person har relevant utbildningsbakgrund samt tidigare flerårig chefserfarenhet med ledningsgruppsarbete, inklusive budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Erfarenhet av att ansvara för-, samt styra, leda och driva större projektverksamhet inom relevant område med koppling till entreprenad/serviceverksamhet är ett krav. Tidigare erfarenhet ska även ha innefattat ansvar för avtalsfrågor med täta kontaktytor gentemot kund.

Vi söker dig som drivs av nytänkande och att förbättra processer, samt vågar ompröva etablerade arbetssätt. Du motiveras av att tillsammans med medarbetarna skapa en verksamhet som levererar i enlighet med Omexoms uppsatta resultatkrav vilket även innefattar hållbara leveranser. Omexom erbjuder en bred och intressant ledarroll med fokus framför allt på att se helheten, samt att genom ett klokt, lyhört och närvarande ledarskap bida till såväl företagets fortsatta tillväxt, som medarbetarnas trivsel, trygghet och utveckling. 

Välkommen till Omexom!

Har du frågor är du välkommen att kontakta Anne Barbosa vid People Impact 040-35 48 88 som hjälper oss i detta uppdrag. Din ansökan vill vi ha senast den 17 september.


Om företaget

Under varumärket Omexom, i Sverige, förenas Infratek Sverige och Eitech Engineering sedan i januari 2019. Med kompetens och leveranskraft från två starka lokala aktörer, med lång erfarenhet från den nordiska marknaden, och med global förankring i vårt expertnätverk inom Omexom, är vi fast beslutade att uppnå vårt varumärkeslöfte om att göra energiomställningen möjlig. 

Omexom är ett av VINCI Energies fem globala varumärken, och ingår i Omexoms globala expertnätverk som finns i 37 länder, på fem kontinenter – och tillsammans är vi verksamma i alla typer av miljöer. Vi har på så vis tillgång till omfattande global expertis och innovationskraft.

Omexom är en del av VINCI Energies, en global aktör inom infrastruktur, industri, tjänstesektor och ICT. Gruppen består av 82 500 anställda fördelade över 1800 affärsenheter i 56 länder, som tillsammans arbetar för såväl offentliga som privata uppdragsgivare, genom att distribuera, drifta och optimera energi- och kommunikationsinfrastruktur, industriella anläggningar och byggnationer. Totalt har Omexom i Sverige ca 600 anställda.

Läs mer på omexom.se och vinci-energies.com 

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor