People Impact logotype
Sälj & Marknad

Kundansvarig till Nordr, Region Stor-Stockholm

Våra nyproducerade bostäder - du bidrar till kundens positiva upplevelse!

Vårt kontor