facebook tracking

Affärsområdeschef Markentrepenad, Serviceförvaltningen Lunds kommun

Vi söker dig som är en erfaren ledare (med erfarenhet av att leda andra chefer) och som har ett visionärt och förtroendeskapande ledarskap.

För dig som vill vara med och utveckla ett spännande och kundfokuserat affärsområde inom Serviceförvaltningen finns nu möjligheten. Markentreprenad, med en omsättning på 320 miljoner kronor och 200 medarbetare, söker en ny ledare för hela affärsområdet.

Markentreprenad ansvarar för att efter beställning tillgodose kommunens förvaltningar och de kommunala bolagens behov av markarbeten och drift inom anläggning och skötsel. Markentreprenad har också beredskap dygnet runt, året om för driftstörningar inom gatu- och VA-nätet. Även vinterberedskap för snöröjning och halkbekämpning ingår i ansvaret.

I affärsområdet ingår också transportverksamhet för särskoleelever, mattransporter och den interna postservicen för såväl kommunen som Kraftringen. Markentreprenad har även ansvar för de flesta av kommunens fordon och inom verksamheten finns en auktoriserad bilverkstad. Ansvarsområdet är brett och dynamiskt och innebär många kontakter och gränssnitt såväl internt som externt.

Markentreprenad är drivande i Lunds kommuns arbete med att skapa en helt fossilfri kommun 2020. Det handlar om att öka användandet av hållbara transportmedel, reducera antalet fordon och optimera användandet.

Serviceförvaltningen består av tre affärsområden där Markentreprenad är ett. De andra två är Lundafastigheter och Måltidsservice. Förvaltningen leds av servicedirektör Pål Svensson som ansvarar inför Servicenämnden. Genom förvaltningens ledningsgrupp arbetar samtliga affärsområdeschefer utifrån en helhetssyn med kommunens bästa i fokus. Samarbete, effektivitet och utveckling är nyckelord, och affärsområdeschefens bidrag i förvaltningens ledningsgruppsarbete är därför en viktig del av rollen.

Vi söker dig som är en erfaren ledare (med erfarenhet av att leda andra chefer) och som har ett visionärt och förtroendeskapande ledarskap. Vi ser gärna att din erfarenhet finns inom närliggande område som kommunservice, entreprenadverksamhet eller samordnade servicetjänster/facility management. Du är van vid att utifrån ett helhetsperspektiv arbeta med strategisk samverkan såväl internt som externt och har erfarenhet av att driva affärsmässiga förhandlingar. Du är också van vid att hantera mediakontakter.

Du har en för uppdraget relevant högskoleutbildning och vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet men är inget absolut krav. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt tydlig ekonomisk medvetenhet och kunskap om affärsavtal är krav.

Vi erbjuder dig en strategisk ledarroll i en verksamhet där kundfokus och affärsmässighet går hand i hand och du får vara med och bidra till att göra skillnad. Välkommen med din ansökan samt personligt brev, senast den 23 augusti 2019.

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ringa Anne Barbosa på People Impact 040–35 48 88.

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Serviceförvaltningen har till uppgift att efter beställning tillgodose övriga kommunala förvaltningars och kommunala bolags behov av service.  Serviceförvaltningen har drygt 600 anställda som är fördelade på affärsområdena Lundafastigheter, Markentreprenad, Måltidsservice samt Servicestaben. 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor