facebook tracking

Samhällsbyggnadschef till Lomma kommun

Vi söker en omdömesfull och affärsmässig ledare med erfarenhet av att driva utvecklingsarbete.

Som Samhällsbyggnadschef rapporterar du till Kommundirektören och blir en nyckelperson i den övergripande kommunledningsgruppen. I uppdraget ingår att gemensamt med övriga chefer i kommunen och tillsammans med politiska företrädare, bidra till att ständigt utveckla kommunen i syfte att nå hög kvalitet, god effektivitet och bästa möjliga resultat.

Totalt arbetar 71 personer på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fem avdelningschefer (Fastighetsavdelning, Miljö- och byggavdelning, Planeringsavdelning, Tekniska avdelning samt GIS och Stab) direktrapporterar till Samhällsbyggnadschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Till förvaltningen är även en förvaltningsjurist samt ekonomistöd knutna.

Rollen är bred och innefattar många olika kompetenser och verksamhetsområden. Lomma kommun har en tydlig ambition att ta nästa steg i den fysiska utvecklingen. Kommunens strategiska geografiska läge vid E6 med närheten till Köpenhamn, byggande av nya järnvägsstationer, nya bostadsområden och en generellt offensiv inriktning på samhällsbyggnadsområdet kommer att ställa höga krav på den nye Samhällsbyggnadschefen. Vidare är nytänkande genom digitalisering och arbete med exempelvis ”smart cities” tydligt närvarande i den kommande samhällsbyggnadsutvecklingen för Lomma. Vi söker en omdömesfull och affärsmässig ledare med erfarenhet av att driva utvecklings- och digitaliseringsarbete. Kontakter med media samt med kommunens invånare är en viktig del av rollen.

Vi söker dig som motiveras av att leda mot resultat och har en stark drivkraft i att utveckla människor och organisation mot en vision och uppsatta mål, samt verka i en politiskt styrd organisation. Du har relevant högskoleutbildning samt erfarenhet från en liknande roll med budgetansvar för en större verksamhet. Erfarenhet av övergripande stadsutveckling samt förmågan att se kommunens roll i en regional kontext är en fördel. Du har gedigen ledarerfarenhet, har tidigare lett andra chefer samt har affärs- och förhandlingserfarenhet från liknande verksamhetsområde. Vi söker dig med erfarenhet av att pro-aktivt arbeta och genomföra projekt, samt driva utveckling-, resultat- och effektiviseringsarbete.

Samarbete, ledarskap och kommunikation samt förmåga att skapa ett gott arbetsklimat är nyckelfaktorer för rollen. Vi förutsätter också att du har ett starkt engagemang för demokrati och för kommunens samhällsuppdrag.

Expansiva Lomma kommun erbjuder ett spännande ledaruppdrag med stora möjligheter att driva utvecklingsprojekt inom stadsbyggnadsområdet de kommande åren.

Vill du ha ytterligare information om rollen eller om du inledningsvis vill ta en konfidentiell första kontakt är du välkommen att kontakta Anne Barbosa som är vår konsult i detta uppdrag. Telefon 040- 35 48 88.

Din intresseanmälan vill vi ha senast den 18 november.

Välkommen till Lomma!

Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och har en lång vacker kuststräcka. Kommunen har ca 24 000 invånare. Närheten till havet, den höga kvaliteten på skola och barnomsorg samt mycket goda boendemiljöer präglar kommunen. Allt arbete bedrivs med Lommaborna i fokus. Vår värdegrund utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar. Genom att leva värdegrunden har vi goda förutsättningar att känna glädje och engagemang för vårt arbete och kommunens invånare.

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor