Ekonomichef till Boverket med ansvar för ekonomi och upphandling

Strategisk ledarroll med fokus på utveckling, vid myndighet som vill bidra till ett hållbart samhälle. Din placering är vid Boverkets säte i Karlskrona.

Boverket, Karlskrona

Som Ekonomichef på Boverket har du en bred och dynamisk roll. Ledarskapet är centralt och du ansvarar för utvecklingen av en enhet med nio kvalificerade medarbetare inom redovisning, budget/uppföljning och upphandling. Du ansvarar också för att förse generaldirektör och myndighetsledning med ekonomiska analyser och beslutsunderlag och bidrar därmed till att säkerställa en effektiv användning av myndighetens resurser. Som rådgivare till högsta ledningen har rollen en tydlig strategisk höjd, samtidigt som ansvaret för att utveckla medarbetare, arbetssätt och processer även ger rollen en naturlig operativ koppling.

Som chef för enheten ansvarar du för att driva, leda och vidareutveckla verksamheten och skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas inom sina kompetensområden och åstadkomma resultat. Myndigheten har de senaste åren infört en matrisorganisation. Förändringen förutsätter fortsatt utveckling av systemstöd, arbetsprocesser, rutiner och arbetssätt samt av samarbeten och gränssnitt såväl inom enheten som i relation till övriga delar av myndigheten. En viktig uppgift för enheten är också att bidra till en generellt hög ekonomisk medvetenhet inom myndigheten.

I ekonomiska frågor rapporterar du direkt till generaldirektören och du ingår i Boverkets övergripande ledningsgrupp, där du medverkar i utvecklingen av myndighetens verksamhet ur ett helhetsperspektiv. Du är generaldirektörens naturliga samtalspartner i strategiska ekonomifrågor. I övrigt rapporterar du till avdelningschefen för verksamhetsstöd.

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom ekonomi. Du har erfarenhet av framgångsrikt ledarskap i en föränderlig verksamhet, vilket innebär erfarenhet av att stötta och utveckla medarbetare och deras kompetens, samt driva och utveckla system, processer och implementera nya arbetssätt. Din ledarerfarenhet omfattar verksamhets-, budget och personalansvar.

Vi värdesätter en bred erfarenhet av kvalificerat och strategiskt ekonomiarbete i ledande ställning, erfarenhet från statlig förvaltning samt erfarenhet av LOU.

Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Att arbeta vid Boverket innebär att arbeta i en myndighet i ständig utveckling och förändring. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statstjänsteman och ett stort intresse för utvecklings- och samhällsfrågor!

Välkommen med din ansökan och personliga brev senast den 20 augusti 2020. Har du frågor är du välkommen att ringa Boel Lundell på 0708-41 70 40.

Foto: Hans Ekestang/Boverket

 ----------------------------------------------------------------------

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket är placerat i Karlskrona, med små lokala kontor i Malmö och Stockholm.

Idag arbetar cirka 280 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.

www.boverket.se

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor