Kommunikationschef till Kraftringen

Strategisk kommunikation - Energi - Ledarskap

Rollen som Kommunikationschef på Kraftringen är bred och omfattar allt som rör bolagets interna och externa kommunikation. Du får ett övergripande ansvar för att säkerställa den strategiska inriktningen på bolagets kommunikationsfrågor. Huvudfokus för rollen ligger på PR, PA och pressfrågor. Du direktrapporterar till koncernchefen och arbetar nära koncernledningen. Du leder en kommunikationsavdelning på tre medarbetare - en pressansvarig och två kommunikatörer. 

Som samhällsaktör har Kraftringen många externa gränssnitt. En viktig del för Kommunikationschefen är att hålla sig väl uppdaterad inom de gränssnitt som berör bolaget. Det innebär regulatoriska myndigheter, den akademiska världen, politiker och energibranschen i bred bemärkelse.  Kommunikationschefen agerar rådgivare i mediefrågor gentemot såväl chefer som medarbetare. Genom ett öppet och nytänkande arbetssätt bidrar Du till utveckling, professionalitet och trygghet inom kommunikationsområdet. Du förväntas bli en självklar del av relevanta nätverk, såväl lokalt som regionalt och nationellt med tonvikt på det regionala. Företagskulturen är viktig inom Kraftringen och Kommunikationschefen har en viktig roll i att förmedla och utveckla den.

Kraftringens verksamhet omfattar centrala samhällsfunktioner som berör många människors vardag och är därmed också välbevakad av media och press. I händelse av tillbud är det därför extra viktigt med en väl fungerande kriskommunikation. Du ingår i Kraftringens krisledning och har en framträdande roll i att hålla samman såväl intern som extern kommunikation vid dessa situationer. 

Du har ett strategiskt, systematiskt och förtroendeingivande sätt att agera. Att kunna behålla lugnet i stressade situationer är en självklar del av arbetssättet. Du ansvarar för samarbetet med extern kommunikationsbyrå, som är en viktig partner. Kommunikationschefen skriver också pressmeddelanden och interna texter. Din förmåga att kunna växla mellan det strategiska och det operativa är en viktig del av uppdraget. 

Vi söker dig med relevant högre utbildning inom kommunikationsområdet  och mångårig erfarenhet av att leda ett strategiskt kommunikationsarbete (internt samt externt), gärna inom en större organisation. Det inkluderar även ansvar för tekniska plattformar, kommunikationsrelaterade kompetenser och samarbeten. 

Erfarenhet av presskontakter och vana att hantera kriskommunikation är ett krav liksom förmågan att skapa, goda nätverk och relationer till lokal press. Vi söker dig som är en erfaren skribent med god stilistisk förmåga i kombination med ledarskapserfarenhet och samverkan i en dynamisk miljö. 

Kraftringen erbjuder en omväxlande och proaktivt inriktad ledarroll där samhällsfrågor och energirelaterade frågor är i fokus. Rollen erbjuder dynamik och utmaningar inom kommunikation kopplat till offentlig verksamhet. Vi tror att rätt person har ett genuint intresse för att aktivt bidra till att stärka Kraftringens position och varumärke, såväl internt som externt.

Vi söker dig som vill vara med och skapa energi för framtiden - Välkommen till Kraftringen!

Din ansökan vill vi ha senast den 20 augusti. För ytterligare information samt frågor är du välkommen att kontakta Boel Lundell vid People Impact, telefon +46 708 41 70 40


-------------------------------------------------------------------

Kraftringen har en viktig samhällsbärande roll genom att säkerställa hållbar och leveranssäker energi i sin region. Kraftringen är också en lokal möjliggörare av initiativ kring hållbarhet och kundnära energilösningar, som hjälper ägarkommunerna att nå sina hållbarhetsmål. Verksamheten bedrivs inom de flesta delarna av energimarknaden, dock i huvudsak inom eldistribution, energihandel och slutkundsförsäljning av el och fjärrvärme/kyla. Kraftringen bedriver också energihandel, entreprenadverksamhet inom elkraft, belysning och energitjänster, distribution och handel med gas, datakommunikation (fiber och datacenter) samt försäljning av fordonsbränsle (fordonsgas, elbilsladdning) och mikroproduktion (solceller, batterilagring). Kraftringens huvudkontor ligger i Lund och merparten av verksamheten finns i Lund, Lomma, Eslöv, Hörby och Södra Sandby. Företaget omsätter ca 3,4 Miljarder SEK och antalet anställda uppgår till 500. Vi söker nu med placering vid huvudkontoret i Lund en ny Kommunikationschef.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor