Ekonomichef till Lomma kommun

Expansion - Utveckling - Kvalitet

Lomma kommun är i stark expansion och utvecklas inom många områden. Ekonomiavdelningen har en nyckelroll i kommunens pågående och fortsatta utvecklingsarbete. Som ekonomichef är ditt uppdrag att säkerställa så att budgetprocessen är ändamålsenlig och att redovisningen är rättvisande och att man garanterar en god och öppen ekonomisk styrning, planering och uppföljning av kommunens verksamhet. Att få det mesta möjliga ur budgeten är avgörande för Lomma kommuns fortsatta utveckling. 

Uppdraget förutsätter mycket goda ledaregenskaper och gedigen erfarenhet av ekonomiprocesser, ekonomistyrning samt budgetarbete. Tillsammans med den övriga kommunledningen får du ansvar för att lägga ut en strategisk kurs för kommunens fortsatta utveckling. Du har ansvar för att kvalitet och säkerhet garanteras i det löpande ekonomiarbetet.

Med fokus på kvalitet, samarbete och teamkänsla, samarbetar du med förvaltningschefer, kommundirektör samt den politiska ledningen på ett proaktivt och positivt sätt. Du ansvarar för ekonomiavdelningen som består av 10 medarbetare och förväntas genom ett coachande ledarskap stödja dina medarbetare i deras respektive uppdrag och utveckling, samt verka för en god arbetsmiljö. Du direktrapporterar ekonomiska och finansiella frågor till kommundirektören och har ett nära samarbete med den politiska ledningen i relevanta frågor. Du ingår i såväl kommunledningskontorets ledningsgrupp som i kommunens övergripande ledningsgrupp.

Du kommer även att företräda Lomma kommun i ekonomiska frågor avseende kommunalt ägda bolag och i andra externa sammanhang tex olika regionala ekonomichefsnätverk. Du förväntas bidra till att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare med ett framåtriktat ledarskap och tillsammans med förvaltningschefer, kommundirektör och politiska företrädare driva kostnadseffektivitet genom innovation, digitalisering och kontinuerlig översyn av ekonomiskt relaterade frågor i alla kommunens verksamheter.

Vi söker dig med god förmåga att analysera och strukturera komplicerade frågor samt att kommunicera ekonomiska sammanhang på ett pedagogiskt och tydligt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Vi förutsätter att du har flera års ledarerfarenhet från en liknande roll med personal-, budget och verksamhetsansvar samt att ha arbetat i en politiskt styrd verksamhet med kunskap om en kommuns uppdrag och beslutsprocess. Vi ser gärna att du har bred erfarenhet från tidigare uppdrag inom såväl offentlig som privat sektor.

Tidigare erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt i en större verksamhet är meriterande. Har du ett intresse för, och kunskap om innovativa och digitala lösningar är det speciellt intressant. Vi förutsätter att du har ett starkt engagemang för demokrati och för kommunens samhällsuppdrag.

Vill du ha ytterligare information om rollen eller om du inledningsvis vill ta en konfidentiell första kontakt är du välkommen att kontakta Anne Barbosa som är vår konsult i detta uppdrag. Telefon 040- 35 48 88. Inledande intervjuer kommer att påbörjas i vecka 34. Din intresseanmälan vill vi ha senast den 17 augusti. Välkommen till Lomma kommun!

Lomma kommun har ca 24 000 invånare. Kommunen har en lång vacker kuststräcka och är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten. Det geografiska läget med pendlingsavstånd till två av södra Sveriges största städer och Danmark samt närheten till universitet och stora företag innebär att Lomma är en kommun med stor inflyttning. Spännande utveckling av hamnområde, infrastruktur samt omsorg om natur och strandnära miljöer har också bidragit till detta. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet och är en kommun i stark tillväxt med uttalade ambitioner att erbjuda sina medborgare och företag en god livsmiljö och en kommunal service av högsta kvalitet. En ambition som resulterat i flera fina utmärkelser genom åren. Lomma kommun mottog nyligen utmärkelsen ” Bästa kommun att leva i” av tidningen Fokus.

Närheten till havet, den höga kvaliteten på skola och barnomsorg samt mycket goda boendemiljöer präglar kommunen. I Lomma vill människor leva, verka och utvecklas. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor