Konsult Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling inriktning Exploatering, Gävle

Som konsult på Svefa ansvarar du för egna kunduppdrag och deltar också som teammedlem i större uppdrag. Uppdrag kommer in via centrala avtal, genom spontana kontakter från kunder samt via respektive konsults egna nätverk.

Aktuell roll tillhör affärsområde Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling med fokus på rådgivning inom exploaterings- och fastighetsutvecklingsfrågor. Det kan gälla projektledning av exploateringsprojekt med fokus på genomförandefrågor, rådgivning kring markanvisningar, förhandling och upprättande av olika fastighetsrättsliga avtal, t ex exploateringsavtal, rådgivning i samband med fastighetsbildning samt stöd i samband med köp och försäljning av kommunal mark. Våra kunderna finns i såväl Gävle med omnejd som söder därom. Du delar din tid mellan arbete hos kund och på Svefas eget kontor. Inga uppdrag utförs 100 % på plats hos kund.

Arbetet kräver god förmåga att planera och styra det egna arbetet. Rollen kan beskrivas som en projektledarroll, där planering, tidssättning, kontroll och uppföljning är naturliga delar av arbetssättet. Kommunikationen med uppdragsgivaren är central, och ska skötas på ett professionellt och proaktivt sätt såväl i muntlig som i skriftlig form.

Vi söker dig som är Civilingenjör Lantmäteri eller Samhällsbyggnad eller har annan högskoleutbildning som bedöms relevant. En lägre utbildningsnivå kan kompenseras av en gedigen yrkeserfarenhet inom aktuella områden.

Du har mångårig erfarenhet (minst 5 år) av liknande arbete, vilket kan vara erfarenhet av arbete med mark- och exploateringsfrågor inom kommunal verksamhet eller hos privat aktör, erfarenhet av arbete som Förrättningslantmätare inom Lantmäteriet, bolagslantmätare eller en kombination av dessa. Vi ser gärna en så bred bakgrund inom samhällsbyggnadsområdet som möjligt, där erfarenhet av exploateringsfrågor är ett krav. Vi söker en person som är väl etablerad i regionen och som därmed har goda nätverk, inom såväl offentlig som privat sektor. Har du erfarenhet av fastighetsutvecklingsfrågor ser vi det som meriterande. 

Hos oss jobbar branschens bästa konsulter där man gärna delar med sig av sin kompetens till varandra. Rollen erbjuder stor variation av arbetsuppgifter med hög grad av frihet under ansvar. Vi är ett värderingsstyrt företag och företagskulturen präglas av professionalism, kundfokus och hög integritet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som specialist och som affärsman/kvinna samt att du får tillgång till ett unikt nätverk i ett företag som ha ambitionen att vara det skickligaste inom området. Vi erbjuder dig att vara del av ett professionellt, inspirerande team med tillväxt som del i sin strategi. Du rapporterar till en av våra Affärschefer, som är placerad i Gävle.

Har du frågor är du välkommen att ringa Boel Lundell People Impact på telefon 0708-41 70 40, som bistår oss i denna rekrytering.

Vi arbetar med löpande urval av tjänsten och tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor