Affärsområdeschef El - och gashandel

Affärsutveckling och kundfokus

För att möta omvärldens och kundernas krav har Kraftringen från och med den 1 april 2020 satt en ny organisation och en strategi som syftar till att öka den underliggande konkurrenskraften och som ska bidra till att Kraftringen i alla avseende ska bli än mer sälj- och kundorienterat. El- och gas handel är ett affärskritiskt och strategiskt viktigt område för Kraftringen som ska fokuseras och utvecklas. Vi söker en chef som kan ta ett helhetsgrepp och leda affärsområdet, som står för en omfattande del av bolagets omsättning. Majoriteten av kunderna finns på konsumentsidan, medan volymerna finns inom B2B. Affären är stabil men kommer att kräva utveckling.

Du ingår i Kraftringens koncernledning, direktrapporterar till koncernchefen och har ansvar för inköp och försäljning av el och gas med resultatansvar för affär och lösningar. Du kommer även att vara Kraftringens styrelserepresentant i Modity AB samt i Billinge Energi AB. Personalansvaret omfattar tre personer som arbetar med portföljadministration och affärsutveckling/produktansvar.

Vi söker dig med kunskap om el- och gashandel eller annan liknande affär med bearbetning av massmarknad med låga marginaler, samt erfarenhet av att arbete med inköpsflöden. Även erfarenhet av digitalisering, systematisering och effektivisering är viktiga kompetenser. Erfarenhet av styrelsearbete är meriterande.

Du har kunskap om värdekedjor, affärsmodeller, affärsförutsättningar samt erfarenhet av att arbeta med finansiella flöden, kopplat till en föränderlig marknad. Du har erfarenhet av att leda ett team bestående av specialister samt att arbeta teamorienterat med samverkan såväl internt som externt. Utbildningsmässigt har du någon form av högre utbildning, gärna inom ekonomi, marknad och /eller controlling.

Vi söker dig som vill vara med och skapa energi för framtiden. Rätt person motiveras av kombinationen att utveckla befintlig basaffär och samtidigt skapa utrymme och förutsättningar för att utveckla affärsområdet genom ny teknik och innovativa/effektiva arbetssätt. Du har stort intresse av att sätta strukturer och processer samt för att arbeta med analys och finansiella flöden. Uppdraget innebär att ansvar för en stor kundstock och stora volymer, vilket ger möjlighet att genom smarta och effektiva förändringar skapa stor genomslagskraft. Andra nyckelord för affärsområdeschefen är; samverkan, dialog och diskussion, ledarskap, omvärldsbevakning och nytänkande inom energihandelsområdet.

Välkommen till Kraftringen!

Din ansökan vill vi ha senast den 7 oktober. För ytterligare information samt frågor är du välkommen att kontakta Anne Barbosa vid People Impact som hjälper oss i denna rekrytering, telefon 040-35 48 88.


Kraftringen har en viktig samhällsbärande roll genom att säkerställa hållbar och leveranssäker energi i sin region. Kraftringen är också en lokal möjliggörare av initiativ kring hållbarhet och kundnära energilösningar, som hjälper ägarkommunerna att nå sina hållbarhetsmål. Verksamheten bedrivs inom de flesta delarna av energimarknaden, dock i huvudsak inom eldistribution, energihandel och slutkundsförsäljning av el och fjärrvärme/kyla. Kraftringen bedriver också energihandel, entreprenadverksamhet inom elkraft, belysning och energitjänster, distribution och handel med gas, datakommunikation (fiber och datacenter) samt försäljning av fordonsbränsle (fordonsgas, elbilsladdning) och mikroproduktion (solceller, batterilagring). Kraftringens huvudkontor ligger i Lund och merparten av verksamheten finns i Lund, Lomma, Eslöv, Hörby och Södra Sandby. Företaget omsätter ca 3,4 Miljarder SEK och antalet anställda uppgår till 500. Vi söker nu med placering vid huvudkontoret i Lund en ny Affärsområdeschef för El och gashandel.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor