Myndighetschef - Socialförvaltningen

En ny roll med sammanhållen myndighetsutövning i Klippans kommun

Vi söker nu till en nyinrättad tjänst inom Socialförvaltningen en Myndighetschef. Rollen innebär ansvar för en sammanhållen myndighetsutövning inom socialnämndens ansvarsområde. För närvarande finns myndighetsutövning inom olika verksamhetsområden fördelade på tre verksamhetschefer med integrerad myndighetsutövning. Den nya myndighetschefen som nu ska rekryteras kommer i samarbete med förvaltningschefen och övriga verksamhetschefer ges möjlighet att utforma ett arbetssätt och en organisationsstruktur som fungerar i det aktuella gränssnittet, med en uppdelning mellan verkställighet och myndighet. Det innebär en möjlighet att utforma den nya organisationen samt vilken inriktning man ska ha.

Du blir en del av socialförvaltningens ledningsgrupp och säkerställer att myndigheten har rätt kompetens för sitt uppdrag, och att medarbetarna har goda förutsättningar att göra ett bra arbete. Uppdraget innebär att i nära samarbete med övriga verksamhetschefer utforma en gemensam plattform som inkluderar samtliga medarbetare och som uppmuntrar till samarbete kring uppdraget.

Samverkan mellan olika funktioner och verksamheter ska bidra till professionell och rättssäker myndighetsutövning och verkställighet utifrån den enskildes behov och förutsättningar, vilket är hela socialförvaltningens uppdrag. 

Du ansvarar för helheten i myndighetsutövningen och förväntas leda genom en välstrukturerad process där delaktighet och dialog med såväl förvaltningschef och övriga verksamhetschefer är grundläggande förutsättningar.

Målsättningen för myndighetschefen är att leda en verksamhet som bidrar till en socialtjänst där hög rättssäkerhet, tillgänglighet och transparens råder.

Din organisation kommer att ansvara för myndighetsutövning som rör samtliga målgrupper inom socialnämndens ansvarsområde. Grunden i myndighetsutövningen är individens behov i centrum (IBIC). Ditt uppdrag innebär att kvalitetssäkra utredningar och att säkerställa att de underlag som hämtas in är korrekta. Ett nytt verksamhetssystem, Lifecare, kommer att vara ett viktigt verktyg där ärenden initieras, utreds samt följs upp. Uppdraget innebär även ansvar för uppföljning av externa utförare enligt LOU, LOV samt inom personlig assistans.

Vi söker dig med ett genuint samhällsintresse som behärskar alla delar av socialtjänstens lagrum med dess tillämpningar. Bevakning av rättsväsendet samt vana vid att läsa domar och använda information på ett konstruktivt sätt ingår i rollen.

Du har tidigare chefserfarenhet samt att arbeta med myndighetsutövning inom en politiskt styrd organisation som kommun, statlig myndighet eller region. Vi värdesätter erfarenhet av att driva och utveckla samarbete i dialog.

Universitetsutbildning inom relevant område och kunskap om de lagrum som är aktuella inom socialtjänstområdet är ett krav. Arbete med verksamhetssystem som stöder arbetssättet, samt erfarenhet av att arbeta med externa utförare och brukarinflytande är en tydlig fördel.  

Socialförvaltningen i Klippans kommun erbjuder en roll för dig med stort intresse av verksamhetsledning och utveckling. Du får stora möjligheter att påverka rollen och ges en möjlighet att tillsammans med övriga chefer och medarbetare driva och förbättra arbetssätt och rutiner.

 Din intresseanmälan vill vi ha senast den 22 oktober. För ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Anne Barbosa vid People Impact 040-35 48 88.

Välkommen till Klippans kommun! 

Klippan – en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet

Med vår vision sätter vi riktningen för att vara en utvecklande kommun där vi tillsammans skapar livskvalitet för alla. I vårt befolkningsmål ökar vi till 19 500 invånare år 2026. Här finns vacker natur runt knuten och samtidigt närhet till service, kultur, omsorg och skola. I vårt befolkningsmål ökar vi till 19 500 invånare år 2026. För att möta en ökad befolkningstillväxt vill vi skapa förutsättningar för dagens och morgondagens invånare i kommunen.

www.klippan.se

Fotograf: Klippans kommun

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor